Arla Forbrugershop

CSR & Compliance

UN GLOBALE COMPACT
Metz har været medlem af UN Global Compact siden 2013, og rygraden i vores CSR-strategi er formet af deres ti principper for menneskerettigheder og arbejdsstandarder, miljø og antikorruption.

Hvert år dokumenterer og kommunikerer vi gennem vores "Communication on Progress - COP" -rapport, hvordan vi arbejder med de ti principper, hvordan vi adresserer verdensmålene, og hvordan vi arbejder med bæredygtighed gennem produkter (eks. produktion og forbrug).

I 2020 vandt vi en pris for vores rapport givet af “FSR - danske revisorer” og UN Global Compact netværket i Danmark. Vores rapport fremhæves for at være en velafbalanceret rapport, der kommer godt omkring Global Compacts 10-principper. Hvor brugen af ​​data skaber tillid og gennemsigtighed.

Den prisvindende rapport kan læses i dette link: https://www.metz.dk/metz-cop-rapport-2019

VORES MISSION
For Metz betyder det miljømæssige ansvar, at vi er engageret i at tage et ansvar for miljøet i vores daglige aktiviteter. Vi lægger stor vægt på at producere og levere kvalitetsprodukter. Samtidig med at det også påvirker og styrker overholdelsen af ​​internationalt proklamerede principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption i vores leverandørkæde.

ISO9001 & ISO14001 CERTIFICERET
Metz er certificeret i henhold til de internationale standarder for kvalitet og miljø, ISO9001 & ISO14001

For produkter i denne webshop betyder det, at;
- At vi har processer der sikre at produkter er produceret på en social og miljømæssig ansvarlig måde.
- At produkter er godkendt iht relevant lovgivning.
- At påstande kan dokumenteres.